Facebook-mainonnan kampanjabudjetin optimointi pakolliseksi syyskuussa

 
Facebook mainonta: Kampanjabudjetin optimointi tulee pakolliseksi syyskuussa 2019
 

Facebook on tänä vuonna tehnyt useita muutoksia niin uutisvirran ulkoasuun kuin mainosten hallinta -työkalun näkymään. Syyskuusta alkaen Facebookin mainostyökalussa tapahtuu taas iso muutos kun Facebook tuo kampanjabudjetin optimoinnin pakolliseksi osaksi mainoskampanjan luontia.

Mitä tarkoittaa kampanjabudjetin optimointi?

Facebook lanseerasi reilu vuosi sitten mahdollisuuden hallita kampanjoiden kulutusta kampanjatasolta, normaalin mainosjoukkotason sijaan.

Kampanjabudjetin optimointia käytettäessä kampanjalle asetetaan yksi yhteinen budjetti (joko päivä- tai kokonaisbudjetti), jonka Facebook sitten jakaa kampanjan sisällä olevien mainosjoukkojen kesken mahdollisimman tehokkaasti.

 
Syyskuusta eteenpäin valitset kampanjalle yhden yhteisen budjetin, jonka Facebook jakaa eri mainosjoukkojesi kesken.

Syyskuusta eteenpäin valitset kampanjalle yhden yhteisen budjetin, jonka Facebook jakaa eri mainosjoukkojesi kesken.

 

Jos siis aiemmin olet tehnyt kampanjan sisään useamman mainosjoukon (esim. eri kohderyhmiä testataksesi) olet asettanut erillisen budjetin näille jokaiselle mainosjoukolle.

Esimerkiksi:

Mainosjoukko 1: 5€ budjetti per päivä
Mainosjoukko 2: 5€ budjetti per päivä
Mainosjoukko 3: 5€ budjetti per päivä

Kampanjabudjetin optimointia käyttäessäsi taas asetat yhden budjetin koko kampanjalle ja Facebook huolehtii sen jakamisesta eri mainosjoukkojesi kesken, pohjautuen mainosjoukkojen tehokkuuteen.

Alla näet havainnollistavan esimerkkikuvan:

 
 

Tässä esimerkissä mainostaja käyttää ensin 30€ jaettuna tasaisesti kolmen eri mainosjoukon kesken (10€ kullekin) ja saa tällä tavalla hankittua mainosten kautta 10 konversiota.

Oikeanpuoleisessa esimerkissä mainostaja taas määrittää 30€ budjetin kampanjatasolla ja Facebook jakaa budjetin seuraavasti eri mainosjoukkojen välillä:

Mainosjoukko 1: 7€
Mainosjoukko 2: 18€
Mainosjoukko 3: 5€

Ja tuloksena 15 konversiota.

Tämän Facebookin antaman esimerkin mukaan kampanjabudjetin optimoinnin pitäisi siis tuottaa parempia tuloksia kuin “vanhan” tavan mukaan mainosjoukkotasolla määritetty budjetti.

Voit edelleen hallita budjettia myös mainosjoukkotasolla

Vaikka kampanjabudjetin hallinta siirtyy mainosjoukkotasolta kampanjatasolle, on mainosjoukkojen kulutukseen silti edelleen mahdollista vaikuttaa.

Tämä onnistuu määrittämällä mainosjoukoille minimi- ja maksimikulutusrajat.

Milloin voi olla järkevää määrittää mainosjoukoille minimi- tai maksimikulutusrajoituksia?

Jos kampanjassasi on esimerkiksi kaksi mainosjoukkoa, joista toinen on kohdennettu kotisivuilla käyneiden kaksoisolennoille ja toinen sähköpostilistasta muodostetulle kaksoisolentokohderyhmälle, voi olla hyvä määrittää molemmille vähimmäiskulutusvaatimus. Tällä tavalla pystytään varmistamaan, ettei Facebook käytä koko kampanjabudjettia vain jompaan kumpaan mainosjoukkoon.

 
Kulutusrajojen määrittäminen mainosjoukkokohtaisesti.

Kulutusrajojen määrittäminen mainosjoukkokohtaisesti.

 

Esimerkki:

  • Kampanjan kokonaisbudjetti: 100€

  • Mainosjoukon nro 1 minimikulutusvaatimus: 30€

  • Mainosjoukon nro 2 minimikulutusvaatimus: 30€

  • Vapaa budjetti, jonka Facebook voi käyttää kumpaan tahansa mainosjoukkoon optimoidakseen kampanjallesi parhaat tulokset: 40€

En suosittele käyttämään maksimikulutusvaatimusta, koska silloin saatat menettää maksimaaliset tulokset, joita olisit muuten voinut saada hyvin toimivasta mainosjoukostasi.

Minimikulutusvaatimus taas voi olla erittäin näppärä työkalu, jolla saat varmistettua mainostesi esittämisen tärkeimmille kohdeyleisöillesi.

Miten mainonnan tuloksia kannattaa analysoida tästä eteenpäin?

Kampanjabudjetin optimointia käytettäessä kannattaa tulosten tarkastelussa kiinnittää Facebookin oman ohjeen mukaan huomiota kampanjan saamiin kokonaistuloksiin (esim. konversiot, aloitussivun näytöt) ja niiden keskimääräiseen hintaan. Ei siis jokaisen mainosjoukon erikseen saamiin tuloksiin ja niiden hintaan.

Tulokset voivat vaihdella eri mainosjoukkojen kesken, etkä välttämättä saa jokaisesta mainosjoukosta tavoitteesi mukaisia tuloksia. Facebook pyrkii silti tuottamaan kampanjallesi kokonaisuudessaan optimaalisen määrän tuloksia alhaisimmalla mahdollisella keskiarvokustannuksella.