Facebook-markkinoinnin käsitteet tutuiksi -opas

Facebook-mainonta ei ole aihe sieltä kaikista yksinkertaisimmasta päästä ja sen ymmärtäminen ja sisäistäminen saattaa tuntua hankalalta. Jotta Facebook-mainontaan pääsee kunnolla jyvälle, on ensin tärkeä ymmärtää Facebook-markkinoinnin kieltä.


Niinpä tämä kirjoitus on kokonaan omistettu Facebook-mainonnan termeille, jotta ne eivät enää kuulostaisi korvissasi ärsyttävältä ja epäselvältä jargonilta, vaan täysin järkeenkäyvältä ja helpolta käyttää.

Käydään siis pidemmittä puheitta termistön kimppuun!

 
Ready? Let’s GO! (Kuva: Giphy)

Ready? Let’s GO! (Kuva: Giphy)

 

1. Mainosten hallinta

Facebookin mainosten hallinta -työkalua käytetään mainoskampanjoiden luomiseen, muokkaamiseen sekä niiden toimivuuden tarkasteluun. Luomalla mainoksesi mainosten hallinnan kautta, saat laajemmat mahdollisuudet muokata mainoskampanjaasi juuri haluamallasi tavalla, kuin jos tekisit mainoksen vain suoraan Facebook sivultasi klikkaamalla “Mainosta julkaisua” -nappulaa.

2. Kampanja

Mainoskampanjat luodaan Facebookin Mainosten hallinnassa kolmessa tasossa, jotka ovat Kampanja, Mainosjoukko ja Mainos. Kampanja on näiden kolmen “katto”, jossa määrittelet mainoksesi tavoitteen.

Vaikka kampanjan sisään on mahdollista luoda monia mainosjoukkoja sekä mainoksia, suosittelen silti, että luot aina omat kampanjat jokaista tavoitetta varten. Esimerkiksi jos haluat mainostaa kahta eri blogikirjoitustasi, luo molempia varten omat kampanjat.

3. Mainosjoukko

Mainosjoukko on kampanjan suunnittelun seuraava taso, jossa määrität kampanjasi kohdeyleisön, budjetin, aikataulun, mainoksen sijoittelut, optimoinnin sekä jakelun.

Voit luoda kampanjasi sisään useita mainosjoukkoja sekä useita erilaisia mainoksia testausta varten.

4. Mainos

Mainos on kampanjan luomisen viimeinen, ulospäin näkyvä taso. Täällä luot kampanjasi visuaalisen ilmeen eli asetat mainoskuvan/-kuvat tai -videon, mainostekstin, otsikon sekä linkin, johon haluat mainoksellasi ihmiset ohjata.

Lue lisää mainoskampanjan rakentamisesta tästä Facebookin mainosten hallintaa käsittelevästä kirjoituksestani >>

5. Kohdentaminen

Kohdentaminen tarkoittaa sitä, mille tarkasti määritellyille kohdeyleisöille päätät mainostasi näyttää tai pikemminkin, kenelle ohjeistat Facebookin näyttämään mainostasi. Facebookin algoritmi on todella hyvä löytämään oikean tyyppiset ihmiset näkemään mainoksesi, kunhan sille osaa antaa oikeat suuntaviivat. Kohdentaminen tapahtuu mainoskampanjan luomisen Mainosjoukko-vaiheessa.

6. Konversio

Konversiolla tarkoitetaan halutun tapahtuman toteutumista mainonnan tuloksena. Jos Facebook-kampanjasi tavoite on esimerkiksi saada ihmiset liittymään sähköpostilistallesi, silloin jokainen uusi listalle liittyjä lasketaan yhdeksi toteutuneeksi konversioksi.

7. Facebook-pikseli

Pikseli on yksi kannattavan Facebook-mainonnan tärkeimmistä asioista ja se liittyy oleellisesti myös edelliseen konversio-kohtaan. Ilman Facebook-pikseliä et nimittäin pysty optimoimaan mainoksiasi tuottamaan sinulle haluamiasi konversioita, etkä mittaamaan mainosten tuottamia konversioita. Lue lisää Facebook-pikselistä ja sen asentamisesta tästä kirjoituksesta >>

8. Sitoutuminen

Sitoutuminen tarkoittaa, että yleisösi on vuorovaikutuksessa mainokseesi klikkaamalla, reagoimalla (peukku, sydän jne.), kommentoimalla tai jakamalla. Mitä enemmän vuorovaikutusta, sitä paremmin Facebook antaa mainoksellesi näkyvyyttä.

9. Algoritmi

Facebookin algoritmi tarkoittaa hyvin monimutkaista prosessia, jonka tavoitteena on tarjota Facebookin käyttäjille sellaista sisältöä, josta he pitävät. Algoritmi siis säätelee sitä, mitä näemme omassa Facebook feedissämme ja mitä emme. Mainostajan kannalta on tärkeää ymmärtää, että jos haluaa miellyttää algoritmia, on tunnettava hyvin oma yleisönsä ja tiedettävä mikä heitä kiinnostaa - ja tarjottava heille sellaista sisältöä.

10. Optimointi

Mainosten ja kampanjoiden optimointi tarkoittaa sitä, kun testaamalla pyritään löytämään kaikista kannattavimmat kohdeyleisö-viesti-mainoskuva -yhdistelmät ja siten parantamaan mainonnan tuloksia.

11. Skaalaaminen

Skaalaaminen tarkoittaa mainosbudjetin kasvattamista ja hyvien tulosten monistamista luomalla uusia kampanjoita, joissa käytetään toimiviksi havaittuja kohdeyleisö-viesti-mainoskuva -yhdistelmiä.

12. A/B -testaus

A/B -testauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa luot kaksi kampanjaa/mainosjoukkoa/mainosta muuten täysin samoilla asetuksilla, mutta muutat toisessa vain yhtä asiaa, kuten mainoskuvaa, otsikkoa tai kohdennusta. Näin saat mahdollisimman varmaa tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.

13. Mukautettu kohderyhmä

Voit tehdä Facebook-pikselin avulla mukautettuja kohderyhmiä sivujesi liikenteeseen perustuen, eli mainostaa esimerkiksi jollain tietyllä sivulla käyneille. Mukautetun kohderyhmän voit tehdä myös esimerkiksi sähköpostilistastasi.

14. Kaksoisolentokohderyhmä

Voit luoda kaksoisolentokohderyhmiä mukautetuista kohderyhmistäsi, kuten sähköpostilistastasi. Tällöin Facebook etsii kohderyhmään mahdollisimman samankaltaisia ihmisiä kuin valitsemassasi lähdeyleisössä.

15. Tallennettu kohderyhmä

Kun luot mainoksellesi kohderyhmän perustuen kiinnostuksenkohteisiin, ikään, sukupuoleen, sijaintiin jne, voit tallentaa sen, jolloin se löytyy jatkossa mainosta luodessasi tallennetuista kohderyhmistä.

16. Julkaisun sponsorointi

Tämä tarkoittaa sinisen “Mainosta julkaisua” -nappulan painamista suoraan Facebook-sivullasi olevasta postauksesta. Nopea tapa mainostaa tärkeimpiä julkaisujasi pienillä rahasummilla, niin että ne tavoittavat vähintään kaikki sivutykkääjäsi. Suosi kuitenkin mainosten hallinta -työkalun käyttämistä kaikissa muissa mainoskampanjoissasi, niin saat laajemmat mainostusvaihtoehdot käyttöösi. Julkaisujen sponsoroinnista löytyy juttu täältä >>

17. Osuvuuspisteet

Osuvuuspisteet on mittari, joka määrittää asteikolla 1-10 kuinka hyvin kohdeyleisö reagoi mainokseen, eli kuinka relevantti mainos on kohderyhmälle. Osuvuuspisteissä kannattaa tähdätä lukemiin 7-10.

18. Retargeting

Retargeting-markkinointi on tehokas tapa lassota potentiaaliset asiakkaat takaisin myyntisivulle tai verkkokauppaan viimeistelemään ostoprosessi. Tehdäksesi Facebookin retargeting-mainontaa, tulee sivustollesi olla asennettuna Facebook-pikseli. Lue lisää retargeting-mainonnasta täältä >>