Someb Oy:n ja sen hallinnoimien sivustojen käyttö- ja toimitusehdotVoimassa 30.5.3018 alkaen.

Yleistä

Karoliinabehm.fi –sivusto ja siihen kuuluva verkkokoulutussivusto (jäljempänä ”Sivustot”, ”Palvelu”) ovat Someb Oy:n (”Yritys”) tuottamia verkkopalveluita.

Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua. 

Asiakkaan ja Yrityksen välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.karoliinabehm.fi -internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

 

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Yrityksellä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Sivustoilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostin välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Pyrimme kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Meillä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Yritys pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. SomeB Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. SomeB Oy:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä päivitysten tai muun syyn vuoksi.

Palvelun käyttö vaatii tietyissä tapauksissa rekisteröitymisen sähköpostilistalle tai kurssialustalle. Rekisteröityminen tapahtuu yleensä etunimellä ja sähköpostiosoitteella, maksullisten tuotteiden kohdalla kysytään myös sukunimi sekä mahdollisesti joitakin muita henkilötietoja.

Sinun tulee vastata tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Yritys ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua, mikäli ilmoitat vääriä tietoja yritykselle.

Saadessasi käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun ostamisen yhteydessä, tiedät, että ne ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin.

Yrityksellä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa, haittaa muita Palvelun käyttäjiä tai on muutoin käyttöehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

 

Maksulliset palvelut ja maksaminen

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Yrityksellä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan.

Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa verkkopankkitunnuksilla sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Mikäli SomeB Oy lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu SomeB Oy palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja että Asiakas ilmoittaa SomeB Oy:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.


Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

Yritys ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan henkilökohtaisista päätöksistä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä tuloksista tai vahingoista. Yritys ei myöskään vastaa palvelujen, tuotteiden tai materiaalien pohjalta tehtyjen henkilökohtaisten päätösten seuraamuksista.

Palvelua käyttämällä sitoudut käyttämään ilmaisia ja maksullisia tuotteita, palveluita ja materiaaleja oman harkintasi ja kykysi mukaan. Olet täysin vastuussa niistä seuraamuksista ja tuloksista, joita saat.

SomeB Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.


Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän- ja muut suojatut oikeudet ovat SomeB Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua SomeB Oy:n tai kolmannen osapuolen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 12 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä ja sen jälkeen Yrityksen harkinnan varassa. 

 

Tietoturva

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä tietosuojalakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Lisätietoja rekisteriselosteesta.

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Yritys pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Yritys ei vastaa Asiakkaan tietoturvasta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen SomeB Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 
 

Erimielisyydet

Yrityksen ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla ja tätä sopimusta tarkastelemalla.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

 

Yhteystiedot

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla osoitteesta karoliina(at)karoliinabehm.fi